حاملگی‌ به‌صورت طبیعی چند مرحله دارد: تخمک‌گذاری، لقاح، لانه‌گزینی.

هر ماه یک تخمک از تخمدان خارج می‌شود و به سمت لوله‌های تخمدانی حرکت می‌کند و در آن‌جا برای مدت حدوداً ۲۴ ساعت منتظر اسپرم می‌ماند که لقاح صورت بگیرد. اگر اسپرمی موجود نباشد، تخمک به سمت رحم حرکت می‌کند و در آن‌جا تجزیه می‌شود، هورمون‌ها به حالت نرمال بازمی‌گردند و شما دوباره پریود می‌شوید. اما اگر اسپرم در لوله‌های تخمدانی موجود باشد، فقط یک اسپرم با تخمک عمل لقاح را انجام می‌دهد و هیچ اسپرم دیگری نمی‌تواند وارد تخمک شود. اطلاعات ژنتیکی و جنسیت جنین در همان لحظه‌ی لقاح مشخص می‌شود. اگر اسپرم کروموزوم “Y” داشته باشد، جنین پسر و اگر کروموزوم “X” داشته باشد، جنین دختر است. برخلاف باور‌های غلط، مرد تعیین‌کننده‌ی جنسیت جنین است نه زن.

برای 3 تا 4 روز، تخمک در لوله‌های تخمدانی می‌ماند. اما حدوداً ۲۴ ساعت پس از لقاح، تقسیم سلولی انجام می‌شود و این تقسیم سلولی ادامه می‌یابد و در لوله‌ی تخمدان به سمت رحم حرکت می‌کند. مرحله‌ی بعدی لانه‌گزینی در جداره‌ی رحم است. در این زمان، جداره‌ی داخل رحم ضخیم‌تر می‌شود و دهانه‌ی رحم بسته می‌شود و تا به‌دنیاآمدن جنین در این حالت می‌ماند. در طی‌ سه هفته، سلول‌ها رشد می‌کنند و به‌صورت توده‌ی سلولی درمی‌آیند و نخستین سلول‌های عصبی جنین شکل می‌گیرد و پس از حدوداً ۴۰ هفته از آخرین پریودتان، نوزاد به دنیا می‌آید.


afrah-5