چه کسانی بیشتر در خطر بیماری‌های مقاربتی‌اند؟

در شرایطی که بیماری مقاربتی اپیدمی است، همه‌ی افراد خواسته یا ناخواسته در معرض ابتلا به عفونت مقاربتی قرار دارند. اما افراد زیر به‌طور خاص در گروه پرخطر قرار می‌گیرند:

 • افرادی که صحیح و مستمر از کاندوم استفاده نمی‌کنند.
 • افرادی که مورد تجاوز جنسی قرار گرفته‌اند.
 • هم‌جنس‌گرایان و دوجنسیتی‌ها.
 • افرادی که خود یا شریک جنسی‌شان وفادار نیستند.
 • افرادی که به یک یا چند بیماری مقاربتی دچارند.
 • افرادی که تحت‌تأثیر الکل رابطه دارند.
 • افرادی که از مواد مخدر استفاده می‌کنند.
 • افرادی که از سرنگ مشترک استفاده می‌کنند.
 • افرادی که با کارگران جنسی رابطه دارند.
 • افرادی که سیستم ایمنی ضعیفی دارند.
 • کسانی که با فردی آمیزش دارند که بیماری مقاربتی دارد.
 • افرادی که با معتادان رابطه‌ی جنسی دارند.