تمام خدمات این وب سایت رایگان بوده و توسط داوطلبین ارائه می شود . کمک های مالی شما توان ما را در ارائه خدمات بهتر دو چندان می کند . برای آگاهی از نحوه ارسال مبلغ اهدایی , لطفآ از طریق این آدرس ایمیل با ما تماس بگیرید

doctors@ctrlstd.com