:تهران

مرکز مشاوره کريمي نژاد ‌نجم ابادى (دولتى) -مرکز مشاوره ژنتيک و مشاوره قبل ازدواج

آدرس: شهرک غرب فاز ۳ خ.حسن سيف انتهاى کوچه ۴

تلفن: ۶-۸۸۳۶۳۹۵۲

 


بيمارستان تخصصي زنان زايمان و نابارورى (خصوصي) – مشاوره قبل و بعد ازدواج وبيماريهاى مقاربتي

آدرس:اکباتان فاز ۳

تلفن: ۴۴۶۷۰۸۸۸

 


کلينيک مثلثىمرکز بهداشت غرب تهران

آدرس: خیابان آزادی- بلوار استاد معین – خیابان شهید دسغیب – مرکز مشاوره والفجر

تلفن: ٦٦٠٢٥٧٣١-٦٦٠٣٨٩٢٠

 


کلينيک مثلثيمرکز بهداشت شميرانات

آدرس:  ابتدای خیابان شریعتی- نرسیده به میدان قدس – جنب داروخانه طالقانی – مرکز مشاوره طالقانی

تلفن: ٢٢٦٨٨٠٠٠-٢٢٢١٧٢٢٢

 


بيمارستان امام خميني بخش عفونى

آدرس: انتهای غربی بلوارکشاورز- مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره)- بخش عفونی دانشگاه تهران

تلفن: ٩-٦٦٩٣٠٠٤٠

خط احيا : ٦٦٩١١٢٩٦٧-٦٦٩٣٥٥٢٤

 


مرکز مشاوره دکمه چي

آدرس: ميدان رسالت خ. کرمان جنوبى وابسته به دانشگاه شهيد بهشتي

تلفن: ٢٢٣٠٣٧٩٢

 


مرکزبوعلى

آدرس: مىدان امام حسين خ.دماوند

تلفن: ٣٣٣٣٧٠٠٠

 


مرکز مشاوره بيماريهاى رفتارى شهر رى – دانشگاه تهران

آدرس: شهر رى خ.شهيد رجايي سيزده ابان

تلفن: ٥٥٠٠٨٢٢٢

 

 

:مشهد

مرکز مشاوره قبل ازدواج (خصوصي) در مرکز مشاوره سينوهه

تلفن:۸۴۱۶۹۹۹